กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศ

คหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก แข่งขันอาหารจานเดียว“TIPAROS Challenge 2017” นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าแข่งขันการทำอาหารจานเดียวแบบไทยตามรอยพระราชดำริ ในโครงการ“TIPAROS Challenge 2017” หัวข้อ“ตามรอยอาหารของพ่อ…เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง”จัดโดยน้ำปลาแท้ ตราทิพรส บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมลูกชาวนา ทีมตัวจี๊ด ทีมรัญจวน ทีมกินตามพ่อ…สู่พอเพียง เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ทีม“ลูกชาวนา”ประกอบด้วยนายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ นายโชติพัฒน์ โรจนะเสน และนายพชร พนาสนธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก ประเภททีม นำเสนอในเมนูข้าวผัดน้ำพริกใบกาบหมาก รับโอกาสในการแข่งขันรอบที่ 2 ต่อไป