กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงานTHAIFEX-world of Food Asia 2017

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงานTHAIFEX-world of Food Asia 2017 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับรางวัลดังนี้ •เหรียญทอง รายการ Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (individual) โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช •เหรียญเงิน รายการ Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (individual) โดยนางสาวจิดาภา สุภามาลา พร้อมรางวัลพิเศษไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น ในวันที่ 24-29 มิถุนายน 2560 •เหรียญเงิน (ประเภททีม 3 คน ) รายการ Fruits and vegetable Live Challenge Competition (Team of 3) โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช นางสาวจิดาภา สุภามาลา และนางสาวณัฐริกา เจริญนันต์ โดยมีนายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปัจจุบันเป็นครูสอนแกะสลักที่ Voice Hobby Club (Thailand) เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ทั้งนี้ นายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับอีก 2 เหรียญทอง ในรายการ Fruits and vegetable Live Challenge Competition (Top 5) และ (Team of 3)