ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม