กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

“น้ำหวาน ดาวคหกรรม” MISS DEAF THAILAND 2017

“น้ำหวาน ดาวคหกรรม” MISS DEAF THAILAND 2017 เดินสายประกวด ASNI MAN & WOMAN 2017 คว้ารองอันดับ 2 พร้อมเซนต์สัญญาถ่ายแบบ

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ (น้ำหวาน) นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เดิมมีตำแหน่งเป็นดาวคณะ และได้ดำรงตำแหน่งมิสเดฟไทยแลนด์ 2017 จากชมรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป์คนหูหนวกไทย เป็นตัวแทนผู้บกพร่องทางการได้ยินของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด MISS & MISTER DEAF WORLD 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เสริมสร้างความมั่นใจและมีทักษะการใช้ชีวิต ล่าสุด ชุติมา เนตรสุริวงศ์ เดินสายประกวดเพื่อหาประสบการณ์สู่ความสำเร็จ เข้าร่วมประกวดเวทีค้นหานางแบบ “แอสนี่ แมน & วูแมน ประจำปี 2017” (ASNI MAN & WOMAN 2017) เมื่อ 4 มิถุนายน 2560 ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ จัดโดย บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครอง รับสายสะพาย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโอกาสในการถ่ายแบบและร่วมงานกับบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกให้สำเร็จเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการมุ่งมั่น ตั้งใจและสร้างโอกาสเพื่อความสำเร็จต่อไป