กิจกรรม

วันสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2560

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2560 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อ 1 เมษายน 2560

ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคุณวรรณา มณีนุตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบังสุกุลแก่ผู้มีพระคุณของโชติเวชที่ล่วงลับ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์