ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราสชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง ประจำปี 2560

สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15  มีนาคม  2560

 

 

ดูปฎิทินการสอบเพิ่มเติม