กิจกรรม

วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์ ครั้งที่ 4

คหกรรมศาสตร์…จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานดนตรี “วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์”ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ กระทงทอง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ขนมเบื้องไทย และมาลัยดอกไม้สด พร้อมด้วยการจัดเลี้ยงอาหารว่างไทยให้กับแขกผู้ร่วมงานกว่า 200 คน รวมถึงการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงานดนตรี “วนาสินธุ์ ในดวงใจนิรันดร์”ครั้งที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งเทวราชย์สภารมย์ พระราชวังพญาไทย  โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ประสานงาน