ข่าวประกาศ

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 17

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ปรัชญา แพมงคล และ อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร สอนการทำบลูเบอร์รี่ซีสพาย ให้กับผู้สนใจในงาน“ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาลงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช
การจัดงานจะมีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ คลองผดุงกรุงเกษม