กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าเรือนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร