กิจกรรม

โชว์ การประดิษฐ์กระทงลอยแบบไทย ผ่านวารสาร ของประเทศเยอรมนี

โชว์ การประดิษฐ์กระทงลอยแบบไทย ผ่านวารสาร ของประเทศเยอรมนี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เข้าสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระทงลอยแบบไทย ที่ทำจากธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ใบตองอ่อนไล่สีและกลีบดอกบัวเรียงสีของกลีบดอกบัวจากกลีบด้านในสีอ่อนไล่ลงไปเป็นสีเข้ม ทำด้วยความประณีต เผยแพร่ในวารสารของสายการบิน Lufthansa ของประเทศเยอรมนี เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช