ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2559

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม