กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ รวมพลังแห่งความภักดี…พ่อหลวง

คหกรรมศาสตร์ รวมพลังแห่งความภักดี…พ่อหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมดีฮอลล์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร