กิจกรรม

Freshy Nigth’11 ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Nigth’11 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดการประกวด HEC.Freshy Girl (ดาว) HEC.Freshy Boy (เดือน) HEC.Freshy Lady boy (ดาวเทียม) และ HEC.Freshy Popular Vote และกิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขา โดยมีนักศึกษารางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัล HEC.Freshy Boy’2016 ได้แก่ นายเสฏฐวุฒิ ฤทัยยศชนินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาสาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.รางวัล HEC.Freshy Girl’2016 ได้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3.รางวัล HEC.Freshy Ladyboy’2016 และ HEC.Freshy Popular Vote’2016 ได้แก่ นายสมิทตรา รักษ์สมิทธ์สันติ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

1 2 3 4 5 6 dsc_0076 dsc_0087 dsc_0091 dsc_0093 dsc_0095 dsc_0096 dsc_0098 dsc_0100 dsc_0101 dsc_0107 dsc_0110 dsc_0111 dsc_0112 dsc_0113 dsc_0115 dsc_0117 dsc_0118 dsc_0120 dsc_0123 dsc_0125 dsc_0126 dsc_0129 dsc_0130 dsc_0131 dsc_0134 dsc_0135 dsc_0137 dsc_0140 dsc_0165 dsc_0167 dsc_0175 dsc_0180 dsc_0190 dsc_0192 dsc_0195 dsc_0199 dsc_0203 dsc_0209 dsc_0214 dsc_0229 dsc_0237 dsc_0238 dsc_0246 dsc_0251 dsc_0255 dsc_0259 dsc_0272 dsc_0273 dsc_0277 dsc_0278 dsc_0286 dsc_0287 dsc_0288 dsc_0296 dsc_0299 dsc_0305 dsc_0313 dsc_0316 dsc_0330 dsc_0333 dsc_0339 dsc_0342 dsc_0351 dsc_0364 dsc_0371 dsc_0396 dsc_0400 dsc_0408 dsc_0415 dsc_0420 dsc_0424 dsc_0436 dsc_0442 dsc_0446 dsc_0511 dsc_0512-1 dsc_0512-3 dsc_0512-4 dsc_0514 page-1 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_273 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_1567 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_1807 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_2457 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_3069 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_3858 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_4263 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_5730 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_5863 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_6988 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_7008 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_7233 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_8053 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_8496 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_8979 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_9480 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_9692