กิจกรรม

บริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

คหกรรมศาสตร์ …บริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 54 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 24,300 cc.