กิจกรรม

คหกรรม … ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี

คหกรรม … ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานในพิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 รับพระบัญชา เป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ครบรอบ 3 ปี เมื่อ 5 กันยายน 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร