ข่าวประกาศ

คหกรรม…ร่วมงานแถลงข่าว “Fashion Smart Start Up 2016”

คหกรรม…ร่วมงานแถลงข่าว “Fashion Smart Start Up 2016” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรม Fashion Smart Start Up 2016 จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)ในปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร dsc_0013 2 2 dsc_0013 2 dsc_0013