กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำบราวนี่ โดยการใช้ข้าวหอมมันปูสีชมพูแทนแป้งสาลีบางส่วนในบราวนี่
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559