กิจกรรม

สภาดอกไม้โลก : ร่วมสร้างนักคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลในเวทีโลก

 สภาดอกไม้โลก : ร่วมสร้างนักคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลในเวทีโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ คุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก(World Flower Council)ในโอกาสเข้าหารือเพื่อวางแนวทางการรับนักศึกษาและคณาจารย์ไปฝึกทักษะการจัดดอกไม้ในประเทศสมาชิกอาเซียน และในร้านดอกไม้ชั้นนำที่เป็นสมาชิกสภาดอกไม้โลก รวมถึงสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดดอกไม้ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเอกลักษณ์ของนักจัดดอกไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

นับเป็นแนวทางการเร่งพัฒนาศักยภาพวิชาชีพนักจัดดอกไม้ ส่วนหนึ่งในองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่สากล

13240713_820024618141602_4037290692523258985_n 13240684_820024678141596_4781754674531986978_n