กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนาง อองซาน ซู จี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดำเนินการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับนาง อองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 มิ.ย. 59 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล