กิจกรรม

ประกาศจากงานวิชาทหารฯ ศูนย์โชติเวช

ประกาศ รายชื่อและผลการสอบ วิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทั้งชายและหญิง)