กิจกรรม

คหกรรมฯ โชว์อาหารอาเซียน

คหกรรมฯ โชว์อาหารอาเซียน งานมหกรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณาจารย์และนักศึกษาสาธิต การทำอาหารประเทศไทย ประเทศบรูไน และประเทศเมียนมาร์ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) กิจกรรมครัวอาเซียน “ลิ้มรสอาหารอาเซียน” (ASEAN  Kitchen “A Taste of ASEAN”) ระหว่างวันที่ 20 -24 เมษายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานเยี่ยมชมผลงานการจัดแสดง