กิจกรรม

รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจแต่งไทยนุ่งซิ่น ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” โดยพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ ขอพรอาจารย์อาวุโส เมื่อ 19 เมษายน 2559 ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์