กิจกรรม

จัดแสดง งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดแสดงและสาธิต การทำอาหาร การจัดดอกไม้ และออกแบบเสื้อผ้า พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เยี่ยมชม ภายใน งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ