กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับ 3 ราววัล งาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 10”

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล ในงานแสดงการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 10” เมื่อ 25 มกราคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกบินทร์ สารรัตน์ และ นางสาวชนิสรา ทรัพย์ประเสริฐ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ และ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ
3. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวีระพงษ์ ปากโพ และ นายชัชฏา จุ่มก๋า