กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นศ.คหกรรม ฯ นำเสนอแนวคิดกระทงสร้างสรรค์ ทางช่อง7

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอการทำกระทงแบบสร้างสรรค์ ประดิษฐ์จากถ้วยคัพเค้กและผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 ในรายการข่าวเที่ยง ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

บันทึกเทปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร