กิจกรรม

อบรมการทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

อบรมการทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทย ประกอบด้วย ต้มยำกุ้ง ผัดไทย และแกงเขียวหวานไก่ ให้แก่ นักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส la Rochelle business school ได้แก่ Miss.Elina Bouysse, MissLucie Metais นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management) และคุณวีรศักดิ์ เรียงศิริวัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์การปรมาณูเพื่อสันติภาพ ณ กรุงเวียนนา ออสเตเรีย โดยวิทยากรจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้แก่ อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ประสานงาน