ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2558  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม