กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรม…บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ออกอากาศ

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen style on TV ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family บันทึกเทปถ่ายทำการเรียนการสอนสาขาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เทปที่1 ถ่ายทำในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น อาหารและโภชนาการ และอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดออกอากาศประมาณเดือนธันวาคม 2558 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วง Open house on air เวลา 22.00น