คว้า 5 รางวัล ในงาน World Flower Council Asia – Pacific 2015

คว้า 5 รางวัล การแข่งขันการจัดดอกไม้นานาชาติ งานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29
นักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันการจัดดอกไม้นานาชาติ งานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29 “ตำนานแห่งไทย จารึกไว้ชั่วนิรันดร์” Mythical Thailand and Beyond จัดโดยสภาดอกไม้โลก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ รางวัลที่รับได้แก่
1. นายวิมล อุ่นเพ็ชร์ นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดดอกกล้วยไม้
2. นายคำภียร์ พิศดาร นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การจัดช่อดอกไม้เจ้าสาวและการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร
3. นายจิรวัฒน์ สุภัคศรีทิวัตถ์ นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การจัดดอกไม้ประเภทดอกไม้แห้งและการจัดช่อดอกไม้เจ้าสา