กิจกรรม

บริจาคโลหิตและกิจกรรม Big Clean For the Queen

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและกิจกรรม Big Clean For the Queen เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 94 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 42,300 cc.

1 (2) DSC_0587 DSC_0589 DSC_0591 DSC_0592 DSC_0596 DSC_0597 DSC_0603 IMG_7772 IMG_7776 IMG_7783 IMG_7785 IMG_7787 IMG_7797 IMG_7806 IMG_7811 IMG_7813 IMG_7820 IMG_7827 IMG_7847 IMG_7851 IMG_7852 (1) IMG_7852 (2) IMG_7855 IMG_7863 IMG_7875 IMG_7883 IMG_7893 IMG_7905 S__24723457 S__24723458 S__24723459 S__24723461 S__24723462 S__24723463 S__24723466 S__24723467 S__54624261 S__54624262 S__54624263 S__54624264 S__54624265 S__54624266 S__54624267 S__54624268 S__54624269 S__54624270 S__54624271 S__54624272 (2) S__54624273 (2)