กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับเหรียญรางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43

นางสาวอรวรรณ เพชรนิล นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเหรียญรางวัลชมเชยพร้อม ใบรับรองความสามารถฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 (World skills 2015) ในสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ นครเซาท์เปาโล ประเทศบราซิล