ข่าวประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม