12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี” ประกอบด้วยกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร