กิจกรรม

12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี” ประกอบด้วยกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร