กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทปรายการตามทันเกษตร

บันทึกเทปรายการตามทันเกษตร
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่การประดิษฐ์ทุ่นกระทงลอยจากชานอ้อย โดย นายจักรกฤษ ชนะชาญ นายณัฐพล เข็มแดง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา