กิจกรรม

พีธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี และในโอกาสที่รับพระบัญชาเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ครบ 14 ปี ทั้งนี้ได้รับเชิญจัดตกแต่งดอกไม้ในพิธีดังกล่าว วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร