กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทป สกู๊ปข่าวช่อง 7

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการทำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในขนมสาลี่ โดย นายอมรศักดิ์ พวงแก้ว นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง และการใช้เกร็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบทดแทนข้าวโอ๊ตในธัญพืชอัดแท่ง โดยนายชยธร จันทร์เรีย นายทิฐินันท์ อารมย์เกลี้ยง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สี วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นที่ปรึกษา