กิจกรรม

งานเทศกาลวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 2558 วันที่2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมจัดแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม การทำเครื่องหอม แป้งร่ำ น้ำปรุง การสานปลาตะเพียน และลูกชุบ เนื่องในงานเทศกาลวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปวงประชารักษาศีล 5 ด้วยภักดี วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร