กิจกรรม

ยอดทะลุเป้า นักเรียนแห่สอบตรง คณะคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทสอบตรง มียอดผู้สมัครสอบจำนวน 801 คน แต่รับได้จริง จำนวน 150 คน อัตราการแข่งขันคิดเป็น 1:5 คน โดย 3 สาขาที่มียอดผู้สมัครสูงสุด ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ตามลำดับ
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร