ข่าวประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (วิชาการ) ครั้งที่ 1/2558

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ (วิชาการ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม