กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สาธิตงานแกะสลักผักเครื่องจิ้มและกระเช้าแตงโม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่และสาธิตงานแกะสลักผักเครื่องจิ้มและกระเช้าแตงโม ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และรอบเกาะรัตนโกสินทร์