กิจกรรม

ชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทย

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่
นายจรณชัย ไกรพงษ์ นายธิติวัตน์ นิพิฐธนศาสตร์ นายวรรณอนันท์ ใจฟู นางสาวพรรณทิพย์ ยอดจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จัดโดยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5” วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ควบคุมทีมโดยอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง

11032222_10204400818724459_7751620671662680759_n 11264373_828905477191802_802557229_n 11272257_828905423858474_934171555_n 11289671_828905443858472_241196468_n 11326252_828905503858466_664629460_n 11328978_828905540525129_542557425_n 11348755_828905497191800_804975303_n 11349034_828905537191796_66703831_n 11350621_10204400818804461_5449161639209990668_n