กิจกรรม

มหาสงกรานต์พระนคร อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน มหาสงกรานต์พระนคร อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0066 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0114