กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ๕ เมษายน ๒๕๕๘ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการจัดอาหารเลี้ยงภายในงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นำนักศึกษาบริการอาหารและเครื่องดื่มและทีมสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและพิธีเสริมบุญบารมี เมื่ อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

0 1 2 3 5 7 8 9 11 12 IMG_1247 IMG_1248 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1253 IMG_1254