กิจกรรม

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตก่อนไปประจำการ ณ ต่างประเทศ

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว เยอรมนี สิงคโปร์และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำผัดไทย ต้มยำกุ้ง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระทงทอง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ การจัดดอกไม้บนโต๊ะรับประทานอาหาร และการจัดกระเช้าผลไม้ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสืบทอดและเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ตัวแทนประเทศเพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 DSC_0951 DSC_0936 DSC_0935 DSC_0944 DSC_0939 DSC_0937 DSC_0003 DSC_0004 4 3 DSC_0956 DSC_0960 DSC_0964 DSC_0966 DSC_0967 DSC_0989 DSC_0988 DSC_0976 DSC_0968 DSC_1000 DSC_1001 DSC_1006 DSC_0013 DSC_0018 DSC_0035 DSC_0031 DSC_0030 DSC_0027 DSC_0001 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0105 DSC_0066 DSC_0065 DSC_0059 DSC_0056 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0160 DSC_0160.1 DSC_0161 DSC_0191 DSC_0190 DSC_0188 DSC_0173 DSC_0238 DSC_0241 DSC_0261 DSC_0260 DSC_0259 DSC_0254 DSC_0245 DSC_0277 DSC_0281 DSC_0292 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0322 DSC_0320 DSC_0319 DSC_0299 DSC_0297 DSC_0323 DSC_0329 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0336 DSC_0403 DSC_0402 DSC_0350 DSC_0344 DSC_0340 DSC_0413 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0420 DSC_0426 DSC_0424 DSC_0423 DSC_0421 DSC_0434 1