จัดแสดง งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการและสาธิต การทำอาหาร การจัดดอกไม้ และออกแบบเสื้อผ้า พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เยี่ยมชม ภายใน งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ

DSC_0446 DSC_0451 DSC_0455 DSC_0459 DSC_0486 DSC_0488 DSC_0490 DSC_0500 DSC_0511 DSC_0545 DSC_0546 DSC_0556 DSC_0566 DSC_0569 DSC_0571 DSC_0574 DSC_0580 DSC_0584 DSC_0588 DSC_0604 DSC_0611 DSC_0613 DSC_0497 DSC_0504 DSC_0508 DSC_0519 DSC_0528 DSC_0538