ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 1 อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม