กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยและแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร