กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทป สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กระทงใบบางย่อยสลายง่าย กลายเป็นปุ๋ย) ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่วง “สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง” ถ่ายทำเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร