กิจกรรม

โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย  ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการทำลูกชุบ กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย      การทำพวงกุญแจ กลุ่มงานวัฒนธรรม  งานดอกไม้ไทย การพับดอกบัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์   อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงานสืบตำนาน ภูมิปัญญา  แห่งแผ่นดินไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์  เมื่อวันที่ 21-23  กุมภาพันธ์ 2557

1 (2) 1932413_591622660913772_756077882_n DSC_0008 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0071 DSC_0079 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0092 DSC_0103 DSC_0476 DSC_0785 DSC_0787 DSC_0799 DSC_0804 DSC_0809 DSC_0814 DSCN8162 DSCN8163 DSCN8180 DSCN8270 IMG_0014 IMG_0016 IMG_0123 IMG_0145 IMG_0149 IMG_0152 IMG_0176 IMG_0180 IMG_0232 IMG_0274 IMG_1606 IMG_1607 IMG_1608 IMG_1609 IMG_1610 IMG_1611 IMG_1612 IMG_1613 IMG_1614 IMG_1615 IMG_1616 IMG_1617 IMG_1618 IMG_1619 IMG_1620 IMG_1621 IMG_1622 page พิธีกปิด