ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุกิจคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม